Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?

Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?

Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?

Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?

Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?
Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?

Tôi muốn hỏi việc hai cửa của hai nhà đối diện nhau có gây xấu cho gia chủ không?

Trả lời

Lưỡng môn đối diện vị tương mạ (hai cửa đối diện sẽ gây tranh cãi), thường gây ra sự bất hòa trong gia đình.

Đa số mọi người gọi tình huống này là phạm vào môn xung sát. Phạm vào « môn xung sát », chịu ảnh hưởng trực tiếp sẽ là người trong gia đình, gặp nhiều chuyện thị phi, mọi người rất dễ vì những chuyện nhỏ như cây kim trong cọng chỉ mà phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn. Nghiêm trọng hơn là nảy sinh những mối bất hòa với những người khác trong công việc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, với cấp trên…

Nhưng, môn đối môn sẽ không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng, trừ khi cửa chính vốn đã bị xung với một hành lang thẳng và dài, cộng thêm cửa đối diện cửa, khi đó mới thật là vấn đề đáng nói.

Bài viết hỏi đáp khác

Copyright@2016.xaydunghiephoa.com. All rights reserved.

backtop