Xây dựng nhà phố Quận 12

Xây dựng nhà phố Quận 12

Xây dựng nhà phố Quận 12

Xây dựng nhà phố Quận 12

Xây dựng nhà phố Quận 12
Xây dựng nhà phố Quận 12

Xây dựng nhà phố Quận 12

Chủ đầu tư: Cô Năm. Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

San lấp mặt bằng để thi công.

Công đoạn ép cọc cho ngôi nhà vững chắc

Công đoạn làm móng nhà

Đã hoàn thành phần thô của công trình

 

 

 

 

Công trình khác

Copyright@2016.xaydunghiephoa.com. All rights reserved.

backtop